گزینه برتر ماینور (2)
کتاب گزینه برتر ماینرو (2) که شامل دروس (رادیولوژی، چشم، اورولوژی، اپیدمیولوژی، ارتوپدی و عفونی) می
ادامه
مجموعه کتاب های هفته آخر
سری اول مجموعه کتاب های هفته آخر شامل کتب درسی و تست از تاریخ 92/8/15 منتشر خواهد شد.
ادامه
گزینه برتر ماینور 92 جلد (2)
کتاب گزینه برتر ماینور 2 براساس رفرانس های 92 در قطع رحلی، در 279 صفحه و در تاریخ 92/11/28 منتشر شد.
گزینه برتر شهریور92
کتاب گزینه برتر شهریور 92 بر اساس رفرانس های 92 در قطع رحلی در تاربخ 92/7/7 منتشر شد.
گزینه برتر 92 جراحی، زنان، کودکان
کتاب گزینه برتر 92 جراحی، زنان، کودکان در قطح رحلی، تیراژ 2500 و در 364 صفحه در تاریخ 92/8/15 منتشر
گزینه برتر داخلی 92
کتاب گزینه برتر داخلی 92 در قطع رحلی و تیراژ 5000 جلد در تاریخ 10/4/92 منتشر خواهد شد